Company Logo
 
Offline Infusionsoft
 
 
 
 

Bằng cách tập trung vào việc lập kế hoạch chủ động và chiến lược, bạn có thể kiểm soát các doanh nghiệp vừa và nhỏ của bạn và bắt đầu phát triển ước mơ của mình thành hiện thực thành công.

Hướng dẫn này được thiết kế để giúp bạn bắt đầu lên kế hoạch chiến lược hàng năm của bạn. Bạn sẽ nhận được:

  • Một hướng dẫn chi tiết của từng khía cạnh của quá trình lập kế hoạch
  • Một bảng tính chi tiết đó sẽ nhắc bạn để thiết lập lịch trình cuộc họp, giải quyết vấn đề, và đặt cột mốc cho sự thành công 
  • Một lộ trình cho quá trình Marketing.
  • Và nhiều hơn thế...
 
Interesting Image
 
 
Company Logo
 

Infusionsoft Việt Nam
Hotline: 088 825 8866 - 0909602707 - Email: infusionsoft@cbtp.vn